Programa d'inserció social

 

Des de la seva fundació, el Centre Bolivià Català ha fet 4 tallers sobre "Orientació, informació i suport per a integració", adreçats al nostre col·lectiu.
Acompanyament a 548 famílies nouvingudes en la cerca d'habitatges i, al mateix temps, assessorament sobre:

  • Processos socioeducatius i centres educatius
  • Empadronament
  • Mediació familiar
  • Participació i espai de la ciutadania
  • Convivència social i intercultural

També hem participat en els seminaris taller en l'elaboració:

  • Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008 de la Generalitat de Catalunya.
  • Taller d'anàlisi sobre la "llei d'acollida 2007" de la Generalitat de Catalunya.
  • Procés participatiu en el Pla d'Actuació del districte de Ciutat Vella 2008-2011.
  • Ha estat convidada ha diverses reunions sobre la problemàtica de la integració del nouvingut a Catalunya.