Activitats i metodologia de treball

El Centre Bolivià Català enfoca els seus esforços sobre la base d'un intercanvi horitzontal i la revaloració dels coneixements i les experiències viscudes aquí a Catalunya entre tots els assistents a les nostres trobades. Es dóna informació dels temes que preocupen els nostres compatriotes i immediatament es contacta amb l'entitat que correspongui al seu cas.

Entitats amb les quals col·labora i de les quals forma part

 • CITE – CONC (Centre d'Informació del Treballador Estranger de Comissions Obreres)
 • Consorci per a la Normalització Lingüística
 • ONG CARITAS de Barcelona
 • ONG Mans Unides
 • ONG Banc de Recursos
 • Projecte de Lloguer d'Habitatges - BENALLAR
 • ONG Intermón-Oxfam
 • FASAMCAT (Federación de Asociaciones Latinoamericanas en Cataluña)
 • Institut de Cultura de Barcelona

Programa d'inserció social

Des de la seva fundació, el Centre Bolivià Català ha fet 4 tallers sobre "Orientació, informació i suport per a integració", adreçats al nostre col·lectiu.
Acompanyament a 548 famílies nouvingudes en la cerca d'habitatges i, al mateix temps, assessorament sobre:

Programa d’assessorament jurídic

 • Ha dut a terme, del 8 de novembre de 2003 al 23 de novembre 2004, una assemblea informativa sobre la modificació del nou reglament d'estrangeria i, el 22 de gener de 2005, sobre el procés de regularització. Totes les assemblees es van celebrar a sala d'actes de la seu de CCOO-CITI, via Laietana, 16.
 • Ha celebrat 5 assemblees generals amb la col·laboració de CITI-CONC sobre el tema jurídico-laboral al llarg d'aquests 4 anys.

Programa de borsa de treball i els drets laborals

 • A l'Associació tenim una borsa de treball (servei domèstic, hostaleria, neteja i construcció) que es va actualitzant tots els dissabtes de les trobades. Anem col·laborant entre nosaltres i fins ara ha funcionat molt bé. Fa tres anys es trobava feina en una setmana; actualment s'està trigant d'un mes a un mes i mig (dones en situació irregular).

Programes educatius i de formació

 • Els cursos de formació que imparteixen les institucions públiques o privades no són compatibles amb l'horari laboral, a més que s'adrecen només als immigrants en situació regular.
 • L'Associació, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, imparteix classes de català des de juny del 2004 fins al moment, nivells bàsics I i II, tots els dissabtes a la tarda.

Programa cultural

El ballet TINKUNA del Centre Bolivià Català presenta en cada actuació una síntesi del folklore bolivià. El nostre repertori inclou 32 balls. En l'actualitat el nostre grup està compost per 32 ballarins.

Agenda d'actuacions del grup TINKUNA

Programa contra la violència de gènere

 • L'Associació fa el seguiment dels casos que constantment ens van arribant. Fins al moment hem atès 237 dones en risc, les quals han estat derivades a l'Institut Nacional de la Dona.
 • Continuem participant en tallers en defensa dels nostres drets laborals com a treballadores de la llar.
 • Estem treballant els dissabtes en tallers informatius sobre el tema de la reagrupació familiar, ja que és un tema molt delicat.